Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Un estiu d’impuls polític per a la custòdia del territori a Catalunya

Dijous 1 Setembre 2011 - 21:12

Durant la tardor es posarà en marxa la 2a etapa de la Comissió mixta per al desenvolupament de la custòdia del territori a Catalunya (CDCT)
Durant el passat juliol de 2011, la xct ha portat a terme la primera fase d’incidència política a favor de la custòdia del territori a Catalunya dins de la present legislatura. Com a continuació de la seva acció institucional per al desenvolupament legislatiu, administratiu i de suport públic de la custòdia, la xct va reunir-se amb un gran nombre dels representants del Parlament i del Govern de Catalunya. A més de voler fer-los coneixedors de l’activitat de la xct, es va destacar un objectiu prioritari per cadascun d’aquests dos grups: pactar una segona compareixença de la xct davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya, i posar en marxa la segona etapa de la Comissió mixta per al desenvolupament de la custòdia del territori a Catalunya (CDCT).

Cap a la segona compareixença parlamentaria de la xct

Les competències en matèria de biodiversitat es reparteixen en aquest nou Govern entre els Departaments de Territori i Sostenibilitat i el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, no obstant la promoció de la custòdia del territori és una funció en mans del Departament de Territori i Sostenibilitat (TES). Per tant, la xct va iniciar d’una banda una ronda de reunions amb els diferents portaveus dels grups parlamentaris  a la Comissió Parlamentària de TES.

Més precisament, ens vam trobar amb Convergència i Unió, el Partit Popular, els Socialistes, Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Esquerra República de Catalunya. Entre els temes tractats: la Llei de Biodiversitat – Patrimoni Natural,  el projecte de loteria verda, el 0,7% del IRPF, el problema de les retallades; i sobre tot, la possibilitat de reiterar l’experiència del 2007 pactant conjuntament amb tots els grups parlamentaris una segona compareixença parlamentària.

Amb el vistiplau de tots els grups parlamentaris entrevistats, la xct finalitzarà aquesta tardor els tràmits administratius perquè s’aprovi definitivament el projecte de compareixença.

Cap a la segona fase de la CDCT

D’altra banda -i per tal de treballar amb la Generalitat de Catalunya en el seu conjunt- la xct es va trobar amb directors generals de la totalitat dels Departaments del Govern de Catalunya (a l’excepció del Departament d’Economia i Coneixement amb el qual esperem reunir-nos al setembre) que tenen competències que influeixen directament en el desenvolupament de la custòdia del territori.

Així doncs, la xct va poder concertar entrevista amb els Directors Generals de Relacions Interdepartamentals, Administració Local, Ordenació Territorial i Urbanisme, Dret i Entitats Jurídiques, Desenvolupament Rural i, finalment, Polítiques Ambientals. La xct acabarà aquesta ronda institucional reunint-se al setembre amb el Director General de Tributs i Joc. Tot i que es varen tractar diferents temes sectorials claus per al desenvolupament de la custòdia, l’objectiu prioritari i comú a totes aquestes reunions va ser implicar als Directors en la segona fase de la CDCT. Tots s’hi van comprometre, i durant la tardor esperem iniciar aquesta segona fase.

La CDCT és una Comissió mixta creada el 2008 a iniciativa conjunta del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de la xct. Té com a missió impulsar actuacions d’ordre institucional pel foment de la custòdia del territori a Catalunya. L’objectiu que es planteja per a la segona fase és aplicar de manera operativa com a mínim 10 de les 37 recomanacions específiques pactades al document de conclusions de 2010.

Així doncs, aquest més de Juliol va ser clau per a l’impuls polític de la custòdia a Catalunya. Tot comptat, la xct va donar continuïtat a la seva acció a nivell institucional, tot difonent el coneixement de la seva activitat i potenciant el reconeixement de la custòdia per part de l’administració pública catalana. La tardor serà el moment per concretar els passos iniciats aquest estiu per a la custòdia del territori a Catalunya.
Més, sobre...: xarxa , custodia del territori , cdct
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies