Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Subvencions en el marc del Projecte ''Treball a les 7 comarques'

Dimarts 30 Agost 2011 - 12:42

 

S’ha publicat una Convocatòria per a Projectes ocupacionals i de Desenvolupament Local dirigida a entitats locals, als seus organismes autònoms i a les entitats dependents o vinculades a aquestes amb competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació.

Des del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya s'ha publicat una nova convocatòria per a la realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local en el marc del projecte "Treball a les 7 comarques" (Pallars Jussà, el Ripollès, l'Anoia, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre).

El Projecte ''Treball a les 7 comarques'' té per objectiu la realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local a les comarques de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, a través de l'impuls d'accions que permetin la generació d'activitat econòmica i ocupació en aquests territoris amb la finalitat de millorar la cohesió social i territorial. El Departament d'Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya, posa a disposició de les entitats locals d'aquestes comarques una Carta de Serveis que comprèn 5 programes i 11 tipus d'acció en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local (consulteu la Resolució de la convocatòria per a més detalls).

Termini presentació sol·licitud: 30 de setembre de 2011

Import màxim destinat a les subvencions que preveu aquesta Resolució és de 2.000.000 €. En aquesta convocatòria, la quantia subvencionable serà del 90% del cost total elegible del Pla d'execució anual.

Documentació a presentar - Entre d’altres, s’haurà de presentar un Pla d'Execució que haurà d’incidir en la millora de la situació socioeconòmica de les persones que viuen a la comarca objecte d'actuació en funció de la fase de planificació i execució dels projectes concrets que ja porten a terme les entitats locals a cada territori.

Més info a la web de la convocatòria.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies