Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria 2011 d'ajuts per a Cooperatives i Societats Laborals

Dimarts 23 Agost 2011 - 11:31

S'han convocat les línies de subvenció per a la incorporació de socis i sòcies (Línia 1) i per als projectes empresarials d’enfortiment i intercooperació de les cooperatives i societats laborals (Línia 3) a la qual també poden presentar sol·licitud les empreses de nova creació.


S'ha obert la convocatòria per a l'any 2011 per presentar les sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al desenvolupament de les empreses d'economia cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats laborals que regula l'Ordre EMO/176/2011, de 15 de juliol (Resolució EMO/1935/2011, de 29 de juliol).

Línies subvencionables
 - Línia 1: Subvencions per incorporar socis o sòcies treballadors/ores de treball a cooperatives i societats laborals.

 - Línia 3: Subvencions als projectes empresarials d'enfortiment i intercooperació destines a cooperatives i societats laborals. En aquesta línia també poden presentar sol·licitud les empreses de nova creació.

Termini de presentació de les sol·licituds: 5 de setembre de 2011. La presentació de sol·licituds s'ha de fer via telemàtica i emplenant els formularis de sol·licitud que hi figurin expressament, als quals es poden annexar escanejats els documents corresponents. Les sol·licituds han d’anar acompanyades, a més de la documentació específica que per a cada línia de subvenció. Per a la sol·licitud d'ajuts en la línia 3 cal tenir en compte que la tramitació d’aquestes subvencions es fa de forma exclusivament telemàtica, per la qual cosa, les empreses i entitats sol·licitants hauran de disposar d'una signatura electrònica certificada per poder realitzar la sol·licitud.

Imports
L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions per a la línia 1 és de 500.000 €amb possibilitat de ser ampliat.
Per a la línia 3 és de 500.000 €. En aquesta línia l'import mínim del projecte presentat ha de ser de 20.000 €, sumant el cost de les diferents accions subvencionables i el cost total del projecte no pot superar els 170.000 €.

Beneficiaris
Llínia 1 - les entitats següents: les cooperatives i societats laborals.
Línia 3 - les entitats següents: les cooperatives i societats laborals, els grups cooperatius i les cooperatives de 2n grau.

En cas d'estar interessats en aquest ajut us recomanem que us descarregueu el díptic que han editat amb informació bàsica dels ajuts

Més informació de la línia 1 (requisits, accions subvencionables, etc..) a la  web d'aquesta línia

Més informació Línia 3 també a la web.
Més, sobre...: xarxa , custodia territori , ajuts
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies