Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria d'ajuts de minimis per al foment de la distribució d'aliments ecològics per a programes de consum social i/o loca

Dilluns 18 Juliol 2011 - 17:52

L'objectiu és impulsar la distribució d'aliments ecològics gràcies a programes de consum social i local a Catalunya.
S'han publicat les bases reguladores dels Ajuts de minimis per al foment de la distribució d'aliments ecològics per a programes de consum social i/o local (ORDRE AAM/150/2011, de 7 de juliol). Aquests programes han d'incloure:

- Crear i mantenir els centres on es concentra l'oferta de productes ecològics.
- Els mitjans necessaris, ja siguin humans o materials, per distribuir els aliments ecològics.

Termini de sol·licitud - del 14 de juliol al 13 d’agost de 2011, ambdós inclosos.

Termini d'execució del projecte - s'han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts entre l'1 de gener i el 15 de novembre de 2011, ambdós inclosos, i justificar-les, com a data límit, el 20 de novembre de 2011.

Persones beneficiàries de l'ajut -  empreses privades que tinguin naturalesa de persones jurídiques dedicades a la distribució d'aliments ecològics a Catalunya.

Import global de l'ajut - 70.000€ amb una quantia addicional estimada de 120.000,00 euros condicionada a les disponibilitats pressupostàries efectives.

Quantitat màxima d'inversió subvencionable - 28.572 € per entitat beneficiària. L'import de l'ajut no pot ser superior al 35% de la despesa subvencionable per entitat beneficiària

A la web de l'ajut trobareu els Formularis per presentar-se a l'ajut.
Més, sobre...: custodia del territori , xct , ajuts
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies