Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Conveni entre els registradors de la propietat i la xct

Dimarts 3 Agost 2010 - 12:32

El deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya i la xct col·laboren per la biodiversitat


El degà dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, Sr. Antoni Giner, i el President de la Xarxa de Custòdia del Territori Sr. Francesc Giró van signar el passat 21 de juliol un conveni que permetrà estudiar i impulsar mecanismes innovadors que aportin major seguretat jurídica als contractes per a la gestió, conservació i custòdia del territori.

La col.laboració del Col.legi de Registradors s'instrumenta a través de la seva vocalia de Medi Ambient, i entre d'altres actuacions, incidirà en el Projecte Pilot d'Implantació de models innovadors que la xct està desenvolupant amb el suport de la Fundación Biodiversidad, i la col.laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Per aquest projecte s'han seleccionat diversos casos pilots de custòdia del territori d'arreu de Catalunya que s'analitzaran i estudiaran amb la col.laboració de les entitats de custòdia i els propietaris subscriptors dels contractes.

L'objectiu principal d'aquest projecte és la inscripció registral dels acords de custòdia del territori i l'organització d'activitats formatives adreçades a entitats de gestió, propietaris i professionals del dret ( notaris, registradors, advocats ). La signatura d'aquest conveni és una important implicació dels registradors catalans en el treball conjunt en favor de la custòdia que es porta a terme des d'entitats, propietaris i altres agents.

Actualment es plantegen possibilitats reals de començar a aplicar, de forma experimental, mecanismes contractuals d'elevada seguretat jurídica provinents del Codi Civil de Catalunya i de normes sectorials com la Llei de Contractes de Conreu ( per exemple arrendament amb finalitats de conservació, dret real d'aprofitament parcial, llegat, altres mecanismes mortis causa, etc... ). Aquests contractes poden rebre registre públic i garanties a llarg termini, que siguin la base dels acords de custòdia del territori amb incentius fiscals en els propers anys.

Totes aquestes actuacions permetran també actualitzar les dades de la custòdia a Catalunya.

Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies