Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 3 per a montesquiu


Dia
: 27 de maig de 2011
Hora: 15.30h
Lloc de Trobada: Font de Sant Patllari, accés des del carrer dels Llandrius.

El proper divendres 27 de maig, coincidint amb l'assamblea anual de membres de la Xarxa de Custòdia del Territori, es realitzarà la sortida tècnica a la Roureda de la Rovira (Camprodon), a la tarda. La sortida serà guiada per Jaume Hidalgo, Cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona – Programa Selvans de reserves forestals. I l'entitat de custòdia CEA Alt Ter presentaran les seves iniciatives de custòdia del territori.

La roureda forma part de l’actual Xarxa de Reserves Forestals del programa SELVANS per a la conservació de la biodiversitat a Girona promogut per la Diputació de Girona.

La Rovira és un bosc madur i com a tal constitueix un ecosistema singular per les seves característiques biològiques i per els serveis i valors ambientals que ens proporcionen, és excepcionalment ric en biodiversitat i actua com a magatzem de carboni. Per tant és d’incalculable valor ecològic, forestal i paisatgístic. Tant per l’escassa presència en el territori català de l’espècie: roure de fulla gran (Quercus petraea), com per l’edat d’alguns dels exemplars. Cal no oblidar que la bellesa d’aquest indret amb les majestuoses plantes i fonts es complementa amb una fauna molt diversificada.

Per commemorar l’acte de Montesquiu+10 celebrat el passat 18 de novembre, la xct i l’empresa Cruma van custodiar aquesta roureda, mitjançant un acord de custòdia de 25 anys de durada gestionat a través del Programa de Reserves Forestals de la Diputació de Girona. Aquest acord té com a objectiu preservar el bosc per el seu elevat grau de maduresa i assegurar-ne la seva evolució natural.

La visita és gratuïta però és necessària prèvia inscripció a mcamps@custodiaterritori.orgEs proposa una jornada per a explicar estratègies i casos de bones pràctiques en la planificació de la infraestructura verda en l'àmbit municipal català.

PROGRAMA
09.30 Recepció dels assistents i lliurament de la documentació
09.45 Inauguració de les jornades
Andreu Carreras, diputat adjunt d'Espais Naturals. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona.
10.00 Harmonitzar la conservació de la biodiversitat amb altres tipus d'usos del sòl. Projecte Greeninfranet.
Carles Castell. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial. Diputació de Barcelona.
10.30 Els actius territorials a protegir en el sòl no urbanitzable.
Ferran Miralles. Coordinador dela Direcció General d'Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
11.00 Pausa cafè
11.30 El paper de la infraestructrura verda urbana. El Pla del verd i la biodiversitat de la ciutat de Barcelona.
Margarita Parés. Cap del Programa de Biodiversitat d'Hàbitat Urbà. Ajuntament de Barcelona.
11.50 Pla especial d'ordenació i gestió de l'anella verda de Terrassa
Ignasi Planas de Martí. Cap del Servei de Gestió Ambiental. Medi Ambient i Sostenibilitat. Ajuntament de Terrassa.
12.10 Pla directriu del Parc de l'Alba: La urbanització i la posta en valor del territori.
Consol Pérez. Consorci del Parc de l'Alba.
12.30 La multifuncionalitat territorial en el sòl no urbanitzable
Representant Ajuntament.
12.50 Gestió del territori i el paisatge a Vilafranca del Penedès.
Marta Vallès. Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
13.10 Debat
Modera: Lavola
14.00 Fi de la jornada

Per a més informació consulteu el programa online

 La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) estem treballant per fusionar-nos.

A tal efecte us convoquem a l’Assemblea Extraordinària del proper 19 de febrer al Castell de Montesquiu. Consulteu el programa amb els horaris i l'ordre del dia! 

En aquesta Assemblea es sotmetrà a vot la fusió de la XCT i la XVAC, així com diversos aspectes derivats de la fusió: el nom de la nova entitat, els nous estatuts, el sistema de quotes i la creació d’una nova junta.
 
Des de la XCT - XVAC fem una crida a les entitats membres i persones sòcies: reserveu-vos la data i participeu a l’Assemblea!

DECIDEIX EL NOU RUMB!

Per què us interessa participar a l’Assemblea?

- Perquè és el principal espai de debat i reflexió de les entitats membres i sòcies. Ens agradaria conèixer les vostres opinions!
- Perquè és l’òrgan sobirà d’ambdues associacions. Això vol dir que les decisions que es prenguin durant l’Assemblea seran vinculants. Ens agradaria saber el vostre posicionament sobre els temes que hem proposat!
- Perquè debatrem sobre les noves línies estratègiques de treball a seguir per la nova entitat. Ens agradaria definir conjuntament el nou rumb a seguir!
- Perquè aquesta Assemblea marcarà l’inici d’una etapa en la que la nova entitat tindrà un àmbit més ampli d’actuació. Cada persona compta!
- Perquè decidirem el nom de la nova entitat. Ens agradaria decidir conjuntament aquest nom!
- Perquè entre tots formem una família d’entitats que treballem per la conservació de la natura. Ens agradaria seguir fent xarxa amb tots vosaltres!

Properament us facilitarem el programa detallat de l’Assemblea així com la documentació relacionada.