Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a escenaris

L’increment de temperatura global i regional fa que la planificació dels cultius i de les finques hagi d’incorporar les futures anomalies climàtiques. L’objectiu d’aquesta jornada tècnica és explicar diversos models que permeten la  representació sobre plànol de canvis en la distribució dels cultius i com es poden dissenyar les finques per fer front a aquests canvis de distribució.

D’altra banda, la xerrada també permetrà identificar possibles zones on poden aparèixer noves oportunitats per a cultius que permetin diversificar les finques agràries.

PROGRAMA
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Principis bàsics de planificació d’una finca agrària per adaptar-la als nous escenaris del canvi climàtic
Sr. Jordi Puig Roca, l’Espigall.
Part teòrica on s’explicarà:
- Model climàtics existents
- Previsions de l’IPCC per a Catalunya
- Metodologia per planificar una finca en funció d’aquests models climàtics
- Identificació d’oportunitats i de riscos a partir de l’anàlisi realitzat
11.30 h Pausa
12.00 h Visita de camp. Es realitzarà una visita de camp a la masia de Can Feliuà de Bigues i Riells que actualment alberga activitat agrícola i que servirà d’exemple per aplicar la modelització.
14.00 h Cloenda de la jornada

Per a més informació consulteu el programa de la jornada

Aquesta jornada és organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Agrària de la XCT i forma part del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2017 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.