Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a custodia ddel territori

El projecte SISEBIO està basat en el seguiment dels canvis, a llarg termini, de la composició i estructura de les comunitats d’espècies i dels hàbitats, tant en el medi terrestre com en el marí i en les aigües continentals. D’aquesta manera, facilitarà l’anàlisi del funcionament dels ecosistemes i la seva relació amb els factors de canvi.

El SISEBIO ha d’esdevenir una eina de coneixement per a tota la societat i per a l’administració en particular. Una millora en la gestió i l’ús sostenible del medi natural.

Destinataris
• Tècnics i responsables de medi ambient d’administracions implicades en l’avaluació i gestió de la biodiversitat.
• Investigadors de centres de recerca i institucions que desenvolupen projectes de seguiment de la biodiversitat.
• Interessats en la gestió del medi natural. Objectius de la presentació
• Donar a conèixer el projecte com a eina de millora en el context de canvi global.
• Promoure la participació i la col·laboració de les institucions implicades en el marc del SISEBIO.

PROGRAMA 
11.00h Benvinguda i presentació de la jornada. Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat.

11.15h Antecedents. El seguiment de la biodiversitat a Catalunya, una mirada de conjunt. Pau Sainz de la Maza, tècnic del Servei de Planificació de l’Entorn Natural. 11.30h El Programa de Seguiment Global de la Biodiversitat SISEBIO. Lluís Comas, investigador del CREAF. Javier Retana, director del CREAF.

12.00h Torn obert de paraula.

L’assistència és gratuïta, però cal fer les incripcions a través del següent formulari: https://goo.gl/forms/qVuHE55OATlJakiv1

9 de febrer. Sala d’Actes 1a planta. Seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Av. Diagonal, 525 (Barcelona)

Per a més informació consulteu el Programa de la Jornada