Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 1 per a abelles

L'apicultura pot ser un complement a les explotacions agrícoles que genera unes sinergies molt interessant. A més les abelles, sens dubte, són animals que viuen d’una manera  molt intensa una relació de dependència amb la natura, essent-ne, per tant, un bioindicador.

La jornada és un curs d’introducció al maneig ecològic de les abelles no només des del punt de vista del que vindria a ser l’apicultura ecològica convencional sinó també, i fent un pas més enllà, des de la visió i el mètode que ens ofereix el concepte de “rusc salvatge”, una aproximació completament diferent en la que la forma de vida natural de l’abella esdevé la paraula clau (presentació del treball desenvolupat per Jean Claude Guillaume).

La jornada, organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Agrària de la XCT, forma part del Pla Anual de Transferència Tecnològica 2016 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

PROGRAMA
9.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.00 h Presentació de la jornada
Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de custòdia agrària de la Institució Altempordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura (IAEDEN).
10.05 h Introducció teòrica sobre la feina de l'apicultor i els materials a l’apicultura ecològica
Sr. Xavier Llorente, apicultor.
11.30 h Pausa
12.00 h Presentació del treball de J. C. Guillaume i J. M. Frèrès sobre el rusc ecològic. Característiques i avantatges
Sr. Xavier Llorente, apicultor.
14.00 h Cloenda de la jornada
Sra. Montse Pascual, membre del grup de treball de custòdia agrària de la Institució Altempordanesa per a l’Estudi i Defensa de la Natura (IAEDEN).