Titols i resum a tot arreu
Nombre de resultats 3 per a CREAF

25 d’octubre. Jornada de transferència forestal a tècnics de medi ambient municipals

9:00 Benvinguda. Javier Retana,
Director del CREAF i Jesús Calderer, Diputat adjunt d’EspaisNaturals. Diputació de Barcelona.

9:15 El paper de l’administració local en la gestió del bosc privat. Joan
C. Àngel, Secció de Restauració i Millora Forestal. OTPMIF, Diputació de Barcelona.

9:45 I després dels incendis forestals què? Aclarides de plançonedes,selecció de tanys i control del sotabosc.
Josep Maria Espelta, CREAF.

10:45 Descans

11:15 Com gestionar les restes de tallada? Importància ecològica i dinàmicade descomposició.
Marina Palmero, CREAF.

12:00 Taula rodona

Per a més informació consulteu el següent enllaç:
http://www.creaf.cat/ca/node/6078?platform=hootsuite

 

XIII Jornada CREAF SCB ICHN - 22 de novembre

En la XIII Jornada del CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) es contrastaran els punts de vista d’investigadors, tècnics i responsables de l’administració sobre les qüestions que envolten el tema dels sòls (biodiversitat microbiana, serveis ecosistèmics, amenaces, tecnosols, eines cartogràfiques, agricultura ecològica, etc) i crear un marc de discussió i reflexió sobre l’estat actual de la situació i de les possibilitats de valorar els serveis ambientals que ens ofereixen.

PROGRAMA (consulteu el programa en PDF)
09.00h Benvinguda
09.15h Biodiversidad en el suelo: una fascinante fabrica de vida bajo nuestros pies
10.00h Canvis d’usos del sòl i transformació de terres: impactes en els sòl i paisatge
10.25h Implicacions de l’avantprojecte de llei de sòls d’ús agraris, en la protecció dels sòls i de la natura
10.50h Pausa Café
11.15h Informació dels mapes de sòls a escala 1:25.000 de l’ICGC per a la gestió del medi ambient
11.40h La construcció de la fertilitat en l’agricultura ecològica: implicacions en la qualitat del sòl i en la sanitat vegetal
12.05h Impacto negativo del regadío en la salinidad y estabilidad estructural del suelo
12.30h La fertilització orgànica o mineral i la conservació dels sòls agrícoles
13.00h Pausa Dinar
15.00h La restauración de suelos con Tecnosuelos
15.30h Taula Rodona
Com valorem els serveis mediambientals del sòls?
Moderador: Rosa Poch, Universitat de Lleida ETSEA
Participen: Jaume Boixaderas de la Generalitat de Catalunya, Felípe Macías de la USC i Jordi Puig Roca de la Xarxa de Custòdia del Territori.
17.00h Conclusions i cloenda

El projecte SISEBIO està basat en el seguiment dels canvis, a llarg termini, de la composició i estructura de les comunitats d’espècies i dels hàbitats, tant en el medi terrestre com en el marí i en les aigües continentals. D’aquesta manera, facilitarà l’anàlisi del funcionament dels ecosistemes i la seva relació amb els factors de canvi.

El SISEBIO ha d’esdevenir una eina de coneixement per a tota la societat i per a l’administració en particular. Una millora en la gestió i l’ús sostenible del medi natural.

Destinataris
• Tècnics i responsables de medi ambient d’administracions implicades en l’avaluació i gestió de la biodiversitat.
• Investigadors de centres de recerca i institucions que desenvolupen projectes de seguiment de la biodiversitat.
• Interessats en la gestió del medi natural. Objectius de la presentació
• Donar a conèixer el projecte com a eina de millora en el context de canvi global.
• Promoure la participació i la col·laboració de les institucions implicades en el marc del SISEBIO.

PROGRAMA 
11.00h Benvinguda i presentació de la jornada. Ferran Miralles, Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat.

11.15h Antecedents. El seguiment de la biodiversitat a Catalunya, una mirada de conjunt. Pau Sainz de la Maza, tècnic del Servei de Planificació de l’Entorn Natural. 11.30h El Programa de Seguiment Global de la Biodiversitat SISEBIO. Lluís Comas, investigador del CREAF. Javier Retana, director del CREAF.

12.00h Torn obert de paraula.

L’assistència és gratuïta, però cal fer les incripcions a través del següent formulari: https://goo.gl/forms/qVuHE55OATlJakiv1

9 de febrer. Sala d’Actes 1a planta. Seu de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Av. Diagonal, 525 (Barcelona)

Per a més informació consulteu el Programa de la Jornada