agenda - Dijous, 3 de Octubre

Dijous, 3 de Octubre

agenda Calendari
Dijous, 3 de Octubre
Hora: Event diario
Lloc: Sessions presencials: Fundació Estudis Superiors d'Olot.
Resum: Postgrau en Il·lustració científica de ciències naturals
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h354/mm/image/imgnews/2019/Cartell%20postgrau%20il%C2%B7lustracio%20cientificaCAT2.jpg' style='width: 250px; height: 354px; margin: 10px; border-width: 1px; border-style: solid; float: right;' /><strong>A qui s&#39;adre&ccedil;a</strong>A professionals de l&rsquo;&agrave;mbit de les ci&egrave;ncies, estudiants de biologia, veterin&agrave;ria i ambientals, educadors ambientals i&nbsp;naturalistes, metges, paleont&ograve;legs, etc., aix&iacute; com interessats o professionals del m&oacute;n art&iacute;stic que vulguin accedir a una formaci&oacute; en il&middot;lustraci&oacute; cient&iacute;fica.La il&middot;lustraci&oacute; cient&iacute;fica i naturalista ha estat, des del principi dels temps, un mitj&agrave; de comunicaci&oacute; i divulgaci&oacute; imprescindible per a la ci&egrave;ncia. Utilitzada en disciplines tan variades com la medicina, les ci&egrave;ncies naturals, l&rsquo;astronomia o la paleontologia, no &eacute;s tan sols una eina de gran utilitat per al cient&iacute;fic, sin&oacute; tamb&eacute; una manera d&rsquo;entendre i d&rsquo;interioritzar el subjecte que s&rsquo;investiga. No en va s&rsquo;afirma que no es coneix alguna cosa fins que no es dibuixa. Per&ograve; malgrat la seva import&agrave;ncia i pres&egrave;ncia actuals a moltes universitats europees, no hi ha cap formaci&oacute; oficial d&rsquo;aquesta disciplina a Catalunya, i &eacute;s per aix&ograve; que presentem aquest diploma de postgrau que omplir&agrave; un buit necessari i llargament reivindicat.La formaci&oacute; pret&eacute;n oferir uns coneixements b&agrave;sics sobre aquesta disciplina i donar les eines necess&agrave;ries perqu&egrave; l&rsquo;alumne descobreixi un nou camp on es pugui desenvolupar com a professional, aix&iacute; com utilitzar-lo de recurs i eina en la seva feina dins del camp de la ci&egrave;ncia, tant d&rsquo;investigaci&oacute; com d&rsquo;educaci&oacute; ambiental o divulgaci&oacute;, entre d&rsquo;altres.L&rsquo;observaci&oacute; i el coneixement d&rsquo;all&ograve; que volem dibuixar ser&agrave; la idea transversal de la formaci&oacute;, es donar&agrave; import&agrave;ncia al treball de camp, a la formaci&oacute; teoriconaturalista i a les t&egrave;cniques art&iacute;stiques.<strong>Objectius</strong>Oferir els coneixements b&agrave;sics d&rsquo;aquesta disciplina a professionals de la ci&egrave;ncia (bi&ograve;legs, veterinaris, ambient&ograve;legs, etc.) que vulguin saber-ne les possibles aplicacions en les seves disciplines respectives, ampliar el seu camp de coneixement i dotar-se d&rsquo;eines que els ajudin en els seus respectius camps d&rsquo;estudi. Tamb&eacute; s&rsquo;adre&ccedil;a a interessats o professionals del m&oacute;n art&iacute;stic que desitgin descobrir una nova disciplina i formar-se, tant professionalment com personalment.La formaci&oacute; t&eacute; un enfocament molt pr&agrave;ctic en qu&egrave; el treball al camp n&rsquo;&eacute;s l&rsquo;element vertebrador b&agrave;sic i diferencial; aix&ograve; permet a l&rsquo;alumne la descoberta a partir de l&rsquo;observaci&oacute; i l&rsquo;experi&egrave;ncia personal.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://www.fundacioudg.org/ca/diploma-postgrau-illustracio-cientifica-ciencies-naturals.html' target='_blank'>consulteu la web del postgrau</a>.&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar