agenda - 16 de Setembre - 22 de Setembre

16 de Setembre - 22 de Setembre

agenda Calendari
Dimecres, 18 de Setembre
Hora: 10:30 - 11:30
Lloc: Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Resum: Jornada "Natura i salut als parcs naturals"
Descripció:   L’objectiu d’aquesta jornada és donar a conèixer la potencialitat dels espais naturals protegits com a escenaris privilegiats per fer salut a la natura.<strong>Programa </strong>(<a href='http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/home/novetats/2019/2019_Jornada_salut-i-natura.pdf' target='_blank'>consultar en PDF</a>)10.30 h.<strong> Presentaci&oacute; de la jornada</strong>

Jaume Vicens, sotsdirector general de la Biodiversitat i Medi Natural10.45 h. <strong>Taula Intersectorial Salut i Natura: reptes i oportunitats</strong>

Sandra Carrera, Xarxa per a la conservaci&oacute; de la natura11.15 h. <strong>Qu&egrave; entenem per itinerari forestal terap&egrave;utic? I per bany de bosc?</strong>

S&iacute;lvia Gili, Associaci&oacute; S&egrave;lvans11.45 h. <strong>Pausa</strong>12 h. <strong>Quin paper juguen els espais naturals protegits?</strong>

Maria Pery. Cap del Servei d&rsquo;Espais Naturals Protegits13 h. <strong>Els itineraris forestals terap&egrave;utics als parcs naturals i les noves propostes</strong>

Xavier Buqueras, Paratge Natural de Poblet

Joan Montserrat, Parc Natural de la Zona Volc&agrave;nica de la Garrotxa

Marc Garriga, Parc Natural de l&rsquo;Alt Pirineu13.15 h. <strong>Presentaci&oacute; del III Congr&eacute;s Internacional sobre el potencial dels Boscos en la Salut</strong>

Sandra Carrera, Xarxa per a la Conservaci&oacute; de la Natura

S&iacute;lvia Gili, Associaci&oacute; S&egrave;lvans13.45 h. <strong>Torn obert de paraules</strong>14 h. <strong>Cloenda</strong><em>Lloc:&nbsp;Museu de Ci&egrave;ncies Naturals de Barcelona

Activitat gratu&iuml;ta. Cal inscripci&oacute; pr&egrave;via a trav&eacute;s del <a href='http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/educacio-i-voluntariat-parcs-naturals/jornada-natura-i-salut-als-parcs-naturals/' target='_blank'>formulari online</a>.&nbsp;</em>

Gràcies a PHP iCalendar