agenda - Divendres, 6 de Juliol

Divendres, 6 de Juliol

agenda Calendari
Divendres, 6 de Juliol
Hora: Event diario
Lloc: Flix
Resum: Jornada de formació sobre Ecoturisme
Descripció: <strong>PROGRAMA</strong> (<a href='https://territorisingulars.cat/divendres-13-de-juluol-jornada-de-formacio-a-la-reserva-natural-de-sebes-flix/' target='_blank'>consultar programa complert</a>).

<img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h98/mm/image/logos/Logo-Territoris-SIngulars.png' style='width: 250px; height: 98px; margin: 10px; float: right;' />09&rsquo;30 h. Arribada i benvinguda a totes i a tots.



10&rsquo;00 h. &ldquo;Un turisme diferent &eacute;s possible. Perills i oportunitats de l&rsquo;activitat tur&iacute;stica&rdquo;, a c&agrave;rrec de Mag&iacute; Seritjol.



11&rsquo;00 h. &ldquo;La for&ccedil;a de la imatge. La imatge com element b&agrave;sic en la comunicaci&oacute; tur&iacute;stica. Estrat&egrave;gia i comunicaci&oacute;&rdquo;, a c&agrave;rrec de Rafael L&ograve;pez-Monner.



12&rsquo;00 h. Descans.



12&rsquo;30 h. &ldquo;El guiatge. Tractament de grups, persones i tipologies. La guionitzaci&oacute; de les activitats, productes i visites&rdquo;, a c&agrave;rrec de Julio Robles.



14&rsquo;00 h. Dinar.



16&rsquo;00 h. &ldquo;Treball i comunicaci&oacute; des de les xarxes socials. Reflexions, perills, oportunitats i estrat&egrave;gies. La creaci&oacute; de continguts&rdquo;, a c&agrave;rrec de Rafa P&eacute;rez.



17&rsquo;30 h. Taula rodona amb els experts i formadors, moderada per Mag&iacute; Seritjol amb torn obert de paraules per als participants.



18&rsquo;30 h. Tancament i reflexions de la Jornada a c&agrave;rrec de Jordi Casassayas i Carles Sanz.



Per a m&eacute;s informaci&oacute; i inscripcions, <a href='https://territorisingulars.cat' target='_blank'>consulteu la web de Territoris Singulars</a> i/o contacteu amb els impulsors del projecte de Territoris Singulars a&nbsp;:&nbsp;economiaverda2018@gmail.com



&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar