agenda - Divendres, 15 de Juny

Divendres, 15 de Juny

agenda Calendari
Divendres, 15 de Juny
Hora: 9:00 - 10:00
Lloc: Museu de Ciències Naturals de Granollers "La Tela"
Resum: Jornada tècnica "Adaptació al canvi climàtic des de la custòdia del territori"
Descripció: <strong><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/custodiaterritori.org/w250-h66/mm/image/imgnews/2018/180615_jornada%20canvi%20climatic.png' style='width: 250px; height: 66px; margin: 10px; float: right;' /></strong>El canvi clim&agrave;tic t&eacute; un impacte molt important en molts aspectes de la vida a la terra. La cust&ograve;dia del territori, com a eina de conservaci&oacute; de la natura, no pot restar-ne al marge i ha de considerar mesures per adaptar-se al canvi.En aquesta jornada pretenem donar a con&egrave;ixer projectes i entitats de cust&ograve;dia que treballen per adaptar-se al canvi clim&agrave;tic, aix&iacute; com altres iniciatives que treballen per l&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic implicant diversos actors del territori.

<strong>PROGRAMA</strong> (<a href='/mm/file/2018/180615_jornada%20Canvi%20Climatic%20CdT.pdf' target='_blank'>consultar programa en PDF</a>)

9.00 h - Inscripcions i lliurament de la documentaci&oacute;9.30 h - <strong>Benvinguda i presentaci&oacute; de la Jornada</strong>

<em>Sr. Antoni Arrizabalaga i Blanch. Director del Museu de Ci&egrave;ncies Naturals de Granollers.

Sr. Salvador Samitier i Mart&iacute;. Cap de l&rsquo;Oficina Catalana del Canvi Clim&agrave;tic. Director General de Qualitat Ambiental i Canvi Clim&agrave;tic.</em>10.00 h -<strong> De la recepta a la cocci&oacute; del past&iacute;s o els investigadors han de fer conservaci&oacute;? Noves estrat&egrave;gies en la gesti&oacute; i conservaci&oacute; de la biodiversitat en el context del canvi global</strong>

<em>Sr. Alex Rollan. T&egrave;cnic de recerca i conservaci&oacute; de l&rsquo;equip de Biologia de conservaci&oacute; (EBC-UB).</em>10.30 h - <strong>Experi&egrave;ncies: adaptaci&oacute; des de la cust&ograve;dia</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>Projecte Agroforesta

<em>Sr. Pere Josep Jim&eacute;nez. Grup Natura Freixe i Sr. Santiago Bateman, cap de projectes.</em>

Custodiant el canvi. Resili&egrave;ncia clim&agrave;tica en la cust&ograve;dia agr&agrave;ria

<em>Sra. Montse Pascual. GOB Menorca.</em>

Mesures d&#39;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic en la conservaci&oacute; del cranc de riu

<em>Sr. Guillem Mas. Director de Paisatges Vius.</em></div>


11.30 h Pausa12.00 h<strong> Experi&egrave;ncies: implicaci&oacute; de m&uacute;ltiples actors</strong>

<div style='margin-left: 40px;'>La iniciativa Gavarres 2025

<em>Sr. Oriol Armet Unzeta. Director del Consorci de les Gavarres.</em>

LIFE Montserrat

<em>Sr. David S&agrave;ez. T&egrave;cnic de l&rsquo;&Agrave;rea de Territori i Medi Ambient de la Fundaci&oacute; Catalunya la Pedrera i membre de l&rsquo;equip t&egrave;cnic del LIFE Montserrat.</em></div>


13.00 h <strong>Presentaci&oacute; de la guia d&rsquo;adaptaci&oacute; al canvi clim&agrave;tic en projectes de cust&ograve;dia</strong>

<div style='margin-left: 40px;'><em>Sr. Pau Carnicero Campmany. T&egrave;cnic de la Xarxa Cust&ograve;dia del Territori.</em></div>


13.15 h Cloenda de la JornadaLa jornada &eacute;s gratu&iuml;ta per&ograve; cal inscriure&rsquo;s a trav&eacute;s del seg&uuml;ent formulari online: <a href='https://goo.gl/forms/9rkZWqXhOHXk9o5l1' target='_blank'>https://goo.gl/forms/9rkZWqXhOHXk9o5l1</a> o b&eacute; escrivint a pcarnicero@xct.cat.Aquesta jornada forma part del Pla Anual de Transfer&egrave;ncia Tecnol&ograve;gica 2018 del Departament d&#39;Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentaci&oacute; de la Generalitat de Catalunya.&nbsp;&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar