agenda - Dimecres, 23 de Maig

Dimecres, 23 de Maig

agenda Calendari
Dimecres, 23 de Maig
Hora: Event diario
Lloc: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).
Resum: Seminari: Formació en Dret Ambiental de la UE
Descripció: Aquest mes de maig, conjuntament amb la Clínica Júridica de Dret Ambiental de la UB i amb la col·laboració del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat (CEJFE). La Càtedra Jean Monnet de Dret Ambiental de la UE organitza el seminari: “Formació en Dret Ambiental de la UE”.El seminari s&rsquo;impartir&agrave; els dies 7, 15, 23 i 30 de maig a la seu del CEJFE: Carrer d&rsquo;Ausi&agrave;s March 44, Barcelona. Podeu consultar el programa<a href='http://ub-jmchaireuenvironmentallaw.com/2018/03/22/seminari-formacio-en-dret-ambiental-de-la-u/' target='_blank'> a la seva p&agrave;gina web</a>.L&rsquo;objectiu del seminari &eacute;s proporcionar als assistents els coneixements b&agrave;sics sobre Dret de la UE i en particular sobre el Dret Ambiental.&Eacute;s necessari inscripci&oacute; pr&egrave;via<a href='https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffCH7AT4S6IIp8TDjo3Y6uUttm5xVtsUaJLBQn0kYmVwgPbA/viewform' target='_blank'> a trav&eacute;s d&#39;un formulari online</a>.&nbsp;
Hora: Event diario
Lloc: Brussels
Resum: EUGreenweek 2017
Descripció: EU Green Week 2018 is the Europe&rsquo;s leading environment event. From 21 May to 25 May 2018, EU Green Week will take place in Brussels and across Europe. The theme for this year is&nbsp;Green Cities for a Greener Future.&nbsp;A growing number of Europeans are living in urban areas (estimated to be at 80?% by 2020). This has many consequences for issues such as the use and management of natural resources, urban mobility, energy and waste management. The green economy is also growing fast, and cities are competing to attract and retain talent. Therefore cities must not only offer high quality jobs but also a healthy and sustainable living environment for their inhabitants.EU Green Week is a European event. Therefore, as well as the high level conference in Brussels, other events are organised in the Member States by different stakeholders. EU Green Week is the opportunity to show that your organisation is part of this transition towards green cities. Are you planning an event on green city development between 21 April and 10 June 2018, or would you like to organise one? If so, you are invited to register it as a partner event&nbsp;on the EU Green Week website.&nbsp;Any type of event is eligible, be it a workshop, presentation, study visit, open-door or online event, etc. Events that promote a participatory approach regarding sustainable urban development are highly relevant.
Hora: Event diario
Lloc: Barcelona
Resum: Sessió informativa de presentació de la convocatòria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental
Descripció: El proper 23 de maig es realitzar&agrave; una sessi&oacute;&nbsp; informativa de presentaci&oacute; de la convocat&ograve;ria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finan&ccedil;ament de projectes d&rsquo;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental duts a terme en r&egrave;gim de col&middot;laboraci&oacute;, per als anys 2018-2019, que impulsa la Direcci&oacute; General de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.La sessi&oacute; t&eacute; l&rsquo;objectiu d&rsquo;explicar en detall el funcionament de la convocat&ograve;ria 2018.<strong>PROGRAMA</strong>

16.30 h Recepci&oacute; dels assistents

16.45 h Benvinguda institucional

<em>Ferran Miralles, director general de Pol&iacute;tiques Ambientals i Medi Natural</em>

17.00 h Presentaci&oacute; de la convocat&ograve;ria de subvencions a associacions i fundacions del tercer sector ambiental de Catalunya per al finan&ccedil;ament de projectes d&rsquo;educaci&oacute; i sensibilitzaci&oacute; ambiental duts a terme en r&egrave;gim de col&middot;laboraci&oacute;, per als anys 2018 i 2019

18.00 h Torn obert de paraulesCal confirmar assist&egrave;ncia a la jornada, fins el 22 de maig, a entitats.ambientals.tes@gencat.catPer a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2018/docs/2018_jornada_TSAcat.pdf' target='_blank'>consulteu el Programa en PDF</a>.

Gràcies a PHP iCalendar