agenda - Dijous, 19 de Abril

Dijous, 19 de Abril

agenda Calendari
Dijous, 19 de Abril
Hora: Event diario
Lloc: Ateneu Barcelonès
Resum: Acte de presentació Observatori Ambiental de Catalunya
Descripció: El dijous&nbsp;19 d&rsquo;abril, a les 18:30 h, tindr&agrave; lloc l&#39;acte de presentaci&oacute; de l&rsquo;<a href='http://www.observatoriambiental.cat/' target='_blank'>Observatori Ambiental de Catalunya</a>, un projecte que neix amb l&rsquo;objectiu de donar visibilitat al coneixement que es genera en el sector ambiental.L&rsquo;Observatori vol ser un recull dels estudis i informes que es publiquen sobre el medi ambient a Catalunya, accessible de manera gratu&iuml;ta a tota la ciutadania. A m&eacute;s, tamb&eacute; funcionar&agrave; com a repositori d&rsquo;empreses i entitats ambientals, aix&iacute; com de professionals del sector. Actualment,&nbsp;l&rsquo;Observatori Ambiental&nbsp;ja es pot consultar, tot i que encara s&#39;est&agrave; treballant pel seu creixement. L&rsquo;Observatori est&agrave; impulsat pel COAMB i compta amb el suport de l&rsquo;Ajuntament de Barcelona, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el CADS.L&rsquo;acte de presentaci&oacute; s&rsquo;iniciar&agrave; amb la taula de debat&nbsp;&ldquo;<strong>Present i futur de la recerca en medi ambient a Catalunya&rdquo;</strong>, que comptar&agrave; amb la pres&egrave;ncia de diferents&nbsp; personalitats i professionals del m&oacute;n de la recerca, i a continuaci&oacute; es far&agrave; la presentaci&oacute; de l&rsquo;Observatori Ambiental.L&rsquo;acte tindr&agrave; lloc a l&rsquo;Ateneu Barcelon&egrave;s (C/Canuda, 6, Barcelona), i en finalitzar el mateix s&rsquo;oferir&agrave; un refrigeri.Per a m&eacute;s informaci&oacute; <a href='https://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2018/03/Target%C3%B3-Acte-Observatori-Ambiental-COAMB.pdf' target='_blank'>consulteu el fullet&oacute; de l&#39;acta.</a>&nbsp;

&nbsp;

Gràcies a PHP iCalendar