Titols i resum a tot arreu
Objectius
- Posar en valor el bosc de ribera i resoldre possibles conflictes amb els usos dels àmbits adjacents: espais urbans, periurbans i agraris.
- Donar a conèixer propostes de gestió i conservació del bosc de ribera, destacant-ne les possibilitats de la custòdia del territori.

Destinataris
Tècnics de medi ambient d’administracions municipals i supramunicipals, tècnics d’entitats ambientals, especialment de custòdia del territori, propietaris, personal d’administració i empreses que treballen en contacte amb rius i zones humides, estudiants i públic general interessat en temes de conservació de la natura.

PROGRAMA (veure programa en PDF)

1. Recollida d’acreditacions [08:45-09:00]

2. Benvinguda i presentació de les jornades [09:00-09:20]
Marc Ordeix, CERM-UVIC-UCC i GTCF de la XCT, Lluís Costabella, Diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona, i Diego Moxó, Cap de l’Àrea de Gestió del Medi de l’Agència Catalana de l’Aigua

3. Comunicacions [09:20 – 12:00]
Ecologia i valors ambientals del bosc de ribera
     Sergi Sabater, ICRA i Dep. de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona
Biodiversidad y territorio fluvial
     Tony Herrera, Mediodes i Centre Ibèric de Restauració Fluvial
Inundabilitat i espais fluvials
      Agustí Pere Figueras, ABM
Gestió silvícola de pollancredes i conservació de la biodiversitat
       Josep M. Tusell, Consorci Forestal de Catalunya
Restauració i custòdia del riu Congost al seu pas per Granollers
       Xavier Romero, Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Granollers  
Life “Territori vison”. Vídeo de la restauració dels rius Arga i Aragón.
       Guillermo García, MN Consultors.

Pausa cafè [12:00 – 12:30]

4. Taula rodona [12:30 – 14:00]
Taula rodona “Confluència d’usos al bosc de ribera”
Moderador: Jordi Camprodon, Àrea de Biodiversitat del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Participants: Jordi Vigué (Enginyer tècnic forestal), Antoni Munné (Agència Catalana de l’Aigua), Sara Pont (DTES, Gen Cat), Francesc Cano (DARP, Gen Cat), Josep M. Tusell (Consorci Forestal de Catalunya) i Pere Josep Jiménez (Grup de Natura Freixe, Flix, i GTCF de la XCT).

5. Clausura de la Jornada [14:00 – 14:30]
Marta Subirà, Secretària General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Lluís Costabella, Diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona

Inscripcions a: fluvial@custodiaterritori.org

Organització:
Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la Xarxa de Custòdia del Territori

Amb la col·laboració de:
Centre Ibèric de Restauració Fluvial, Wetlands International, Comissió Europea i Àrea de Medi Ambient i Territori de la Diputació de Girona
Data: 19/10/2016
Localització: Casa de Cultura (Girona)
Contacte: Grup de Treball de Custòdia Fluvial

Activitats previstes