Titols i resum a tot arreu
L’objectiu del curs és donar a conèixer els principals elements a considerar per a la Coordinació de campanyes d’aprofitament forestal (permisos d’aprofitament, models de gestió, treballs de tala i desembosc, maquinària a utilitzar, classificació i aplec, transport del producte, venda a la indústria).

El tipus de tallades i les espècies objecte d’estudi són les següents:
- Tallada selectiva en alzinars i rouredes per a la producció de llenyes.
- Tallada selectiva en fagedes per a la producció de fusta i llenyes.
- Tallada final (arreu) en pinedes de pi insigne i pinastre per a la producció de fusta.
- Tallada final (arreu) en boscos de ribera dominats per (freixe, pollancre, vern, acàcia...) per a la producció de fusta.
- Lleva de suro i despelegrinatge en suredes per a la producció de suro.

El curs va destinat a propietaris forestals, tècnics de cooperatives, tècnics d’agrupacions de propietaris, etc.

Preu dels curs: 32 €
Coordinació i inscripcions: Anna Suquet (anna.suquet@gencat.cat)

Per a més informació consulteu el Programa del curs
Data: 28/01/2015
Localització: Escola Agrària Forestal - Santa Coloma de Farners
Contacte: Escola Agrària Forestal

Activitats previstes