Titols i resum a tot arreu
Es proposa una jornada per a explicar estratègies i casos de bones pràctiques en la planificació de la infraestructura verda en l'àmbit municipal català.

PROGRAMA
09.30 Recepció dels assistents i lliurament de la documentació
09.45 Inauguració de les jornades
Andreu Carreras, diputat adjunt d'Espais Naturals. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona.
10.00 Harmonitzar la conservació de la biodiversitat amb altres tipus d'usos del sòl. Projecte Greeninfranet.
Carles Castell. Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial. Diputació de Barcelona.
10.30 Els actius territorials a protegir en el sòl no urbanitzable.
Ferran Miralles. Coordinador dela Direcció General d'Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
11.00 Pausa cafè
11.30 El paper de la infraestructrura verda urbana. El Pla del verd i la biodiversitat de la ciutat de Barcelona.
Margarita Parés. Cap del Programa de Biodiversitat d'Hàbitat Urbà. Ajuntament de Barcelona.
11.50 Pla especial d'ordenació i gestió de l'anella verda de Terrassa
Ignasi Planas de Martí. Cap del Servei de Gestió Ambiental. Medi Ambient i Sostenibilitat. Ajuntament de Terrassa.
12.10 Pla directriu del Parc de l'Alba: La urbanització i la posta en valor del territori.
Consol Pérez. Consorci del Parc de l'Alba.
12.30 La multifuncionalitat territorial en el sòl no urbanitzable
Representant Ajuntament.
12.50 Gestió del territori i el paisatge a Vilafranca del Penedès.
Marta Vallès. Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
13.10 Debat
Modera: Lavola
14.00 Fi de la jornada

Per a més informació consulteu el programa online
Data: 16/10/2014
Hora: 09 : 30
Localització: Castell de Montesquiu
Contacte: Diputació de Barcelona
Telèfon: 934 049 300
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment

Activitats previstes
No hi ha actes en perspectiva