Titols i resum a tot arreu
Jornada que té per objectiu conèixer i debatre experiències de gestió i millora dels ambients humits en diferents contextos, posant especial interès en la custòdia del territori
per a la gestió d’espais d’interès natural de titularitat privada
.
Data: 25/11/2010
Hora: 09 : 00
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Les zones humides són espais amb capacitat per acollir una elevada biodiversitat encara que no sempre desenvolupin aquesta funció ateses les pertorbacions a què han estat sotmeses històricament. Actualment, la seva situació ha millorat gràcies a les figures de protecció i a un canvi de percepció en positiu de la població enfront aquest espais, no obstant, encara pateixen agressions en forma de contaminació de l’aigua, presència d’espècies invasores, activitats humanes que limiten amb aquests espais, aïllament, etc.

la jornada va adreçada a professionals de l’àmbit públic o privat que treballen en gestió d’espais naturals, estudiants i a totes aquelles persones interessades.

PROGRAMA
9.00 – 9.15h
Benvinguda i presentació
A càrrec del Sr. Martí Nogué, alcalde de l'Ajuntament de Sils

Experiències a nivell comarcal
9.15 – 9.45h
Programa de custòdia per a la conservació dels espais humits de la Selva
Marc Franch, Fundació Emys

9.45 – 10.15h
Opcions i experiències de custòdia fluvial
Rosa Colell, Acciónatura

10.15 – 10.45h
Projecte de recuperació d’hàbitats a l’Estany de Sils
Laia d’Armengol, Ajuntament de Sils

10.45– 11.15h
Pausa cafè

Experiències a nivell català
11.15 – 12.00h
De la recuperació de l'estany d'Ivars i Vila-sana a la gestió i ordenació de l'ús públic Toni Costa, La Llena serveis ambientals i
Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana

12.00 – 13.00h
El “Projecte Estany”, una oportunitat per la recuperació de les espècies autòctones de l’Estany de Banyoles
Quim Pou, Projecte Estany, Consorci de l'Estany

13.00 – 13.30h
Can Cabanyes. La zona humida des del punt de vista urbà
Xavier Romero, Ajuntament de Granollers

13.30 – 14.00h
La desembocadura del Gaià. Recuperació d’hàbitats
Héctor Hernàndez, Associació Mediambiental la Sínia

14.00 – 15.00h
Pausa

Visita tècnica
15.00– 17.00h
Visita a l’Estany de Sils “Els hàbitats de l’Estany de Sils”
Gabriel Mercadal, membre del Grup de recerca de flora i vegetació de la UdG

Lloc: Centre Cívic de Sils (c/ Vidreres, núm. 4. Sils)
Inscripcions: jornades@spora.es (indicant nom, entitat, professió, telèfon, procedència) o bé trucant al telèfon 972417114. Data límit: 22 de novembre. L'assistència és gratuïta però cal inscriure's.Activitats previstes