Jornada tècnica sobre sistemes fluvials temporals a Catalunya
- Dijous 16 de novembre a Tortosa - 


Tramitació de convenis de custòdia fluvial amb

l’Agència Catalana de l’Aigua


Consultar informació