Hem publicat el VIIè Inventari d'acords i

entitats de custòdia del territori (2017)


Consulta online la cartografia i l'informe 


Tramitació de convenis de custòdia fluvial amb

l’Agència Catalana de l’Aigua


Consultar informació