inici > centre de recursos > informes de la xct

Informes de la xct

Els informes de la xct són documents explicatius i prospectius sobre la realitat de la xct. En aquest apartat hi trobareu els que estan vigents (consulteu a la xct per a altres números que no trobeu aquí).


> Informe_xct_1_Enquesta 2002 a les organitzacions vinculades a la Xarxa. (117kb)

> Informe_xct_4_Enquesta dels recursos i les necessitats de les entitats de custòdia membres de la XCT. (130kb)

> Informe_xct_7_Valoració de les convocatòries d’ajuts de gestió, conservació i recuperació d'espais fluvials de l’Agència Catalana de l’Aigua 2006. (130kb)

> Informe_xct_8_ Els salaris dels tècnics de la Xarxa de Custòdia del Territori. Anàlisi i comparació amb les entitats de custòdia del territori privades de Catalunya i amb el conjunt del tercer sector. (174kb)

> Informe_xct_9_Experiències internacionals pel reforç del mercat de custòdia.(243kb)

> Informe_xct_10_Estudi de la tipologia de les entitats de custòdia membres de la XCT. (282kb)

> Informe_xct_11_Jornades Tècniques de Conservació i Custòdia del paisatge i els hàbitats en explotacions i finques agràries. (212kb)

> Informe_xct_13_Valoració de les convocatòries d’ajuts de gestió, conservació i recuperació d'espais fluvials de l’Agència Catalana de l’Aigua 2007. (325kb)

> Informe_xct_14_Valoració de les convocatòries de subvencions per al foment de la connectivitat i la gestió forestal sostenible de la Diputació de Girona 2008. (827kb)

> Informe_xct_15_ Valoració de la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions gestió, conservació i recuperació d'espais fluvials de l’Agència Catalana de l’Aigua 2008. (276kb)

> Informe_xct_16_Trobada d'entitats de les comarques gironines per a l'impuls de la custòdia del territori. (1.235kb)

> Informe_xct_18_El mercat laboral i el grau de professionalització de les entitats de custòdia del territori. (487kb). Annexos (262kb)