inici > centre de recursos > documents ocasionals

Documents ocasionals

Els documents ocasionals de la xct són publicacions puntuals d'estratègia i orientació tècnica per el desenvolupament de la custòdia del territori. En aquest apartat hi trobareu els que estan vigents (consulteu a la xct per a altres números que no trobeu aquí).

> DO_xct_2_Proposta de criteris tècnics, mesures i objectius per als contractes territorials d'explotació. Grup de treball d'acords agrícoles. ( 105Kb)

> DO_xct_3_Propostes de la xct al nou Pla Director de Política Forestal de Catalunya 2005-2014. (40Kb)

> DO_xct_7_Manual de règim jurídic aplicable a la Custòdia del territori per a ens locals.  (228kb)

> DO_xct_8_10 dies al bressol de la custòdia del territori. Visita-intercanvi a Nova Anglaterra: un resum. (623kb)

> DO_xct_10_Codi Ètic de la  xct. (91kb)

> DO_xct_13_Intercanvi professional de custòdia del territori a la República Txeca. (765kb)

> DO_xct_14_Criteris generals sobre custòdia del territori a considerar en l’avaluació ambiental de plans urbanístics municipals. (529 Kb)

> DO_xct_15_Criteris generals sobre custòdia del territori a considerar en l’avaluació ambiental de plans territorials i urbanístics de caràcter supramunicipal. (539 Kb)

> DO_xct_17_Pla de participació per a la implicació ciutadana a la Xarxa de Custòdia del Territori. (566Kb)

> DO_xct_18_Los Mecanismos Mortis Causa de custodia del territorio en el derecho civil de Cataluña. (444kb)

> DO_xct_19_Guia preliminar de bones pràctiques a entitats de custòdia del territori. (438Kb)

> DO_xct_21_Identificació d'incentius a incloure a les ordenances fiscals dels municipis en matèria de custòdia del territori. (367Kb)

> DO_xct_22_Anàlisi de costos i procediments d'escriptura notarial, inscripció al registre de la propietat i liquidació d'impostos en els acords de custòdia del territori. (322kb)

> DO xct 23 Anàlisi de la responsabilitat de les entitats de custòdia en els acords