inici > centre de recursos > bibliografia

Bibliografia

La tria de referències bibliogràfiques que us presentem, inclou, al nostre parer, les publicacions recents bàsiques, útils i més interessants per a conèixer la custòdia del territori i per a posar-la en pràctica. Hem evitat expressament fer un llistat massa extens, buscant ser concisos i presentar una bona selecció. Alguns documents són disponibles en format electrònic a la xarxa i així ho indiquem. Des del Fons documental de la xct podeu accedir a la base de dades i consultar sobre aquestes i altres publicacions relacionades amb la custòdia del territori. Si trobeu a faltar alguna publicació en concret, o alguna novetat, us agrairem si ens ho indiqueu a info@custodiaterritori.org

Concepte i filosofia de la custòdia del territorio

Arquimbau, R. J.Pietx i M.Rafa. 2001. La custòdia del territori. Una guia per a la implantació a Catalunya. Fundació Territori i Paisatge. 32 p.

Shine, C. 1996. Private or voluntary systems of natural habitats' protection and management . Nature and environment, 85. Consell d'Europa.
Informe de repàs d'exemples de custòdia del territori en finques privades a càrrec d'ONGs europees. Una mica antic però molt ben ordenat per fórmules de conservació i amb exemples de països molt diferents. També en Francès.

Leopold, A . Ética de la tierra. Almanaque del condado arenoso . Ed. Los Libros de la Catarata , 2000 157 pp. Versió en castellà de l'original de 1949
Assaig clàssic sobre els principis ètics de la conservació de la natura i inspirador del moviment de la custòdia, especialment als EUA.

Kingsolver, B. 2001. Estiu Pròdig . Proa literària. Col•lecció Proa Beta. 488 pp. ISBN 84-8437-231-6
Una novel•la per a les persones implicades en la custòdia del territori, on Barbara Kingsolver teixeix tres històries d'amor als boscos del sud dels Apalatxes. La Lusa, en Garnett, la Deanna i la resta de personatges us portaran a un univers rural que lluita entre la viabilitat econòmica i la conservació de la natura d'una vall agrícola. Uns quants quilòmetres carretera enllà, dos veïns es barallen per qualsevol motiu, però tiren endavant les seves terres mentre discuteixen sobre Déu, els pesticides i el futur. Mentre passa aquest estiu pròdig, els personatges descobreixen la solidesa dels vincles que els uneixen i que els lliguen a la natura que els envolta.

Eines per a la gestió de les entitats de custòdia del territori

de Asís, A. i altres. 2004. Manual de Ayuda para la gestión de entidades no lucrativas. Fundación Luís Vives. 182 pp.
Funcionament de les entitats no lucratives. Lectura obligatòria i molt útil per fixar els criteris de gestió i funcionament organitzatiu de les entitats de custòdia. Text molt pràctic.

Land Trust Alliance. 1997. The Standards and practices guidebook: an operating manual for land trusts . Virginia: Land Trust Alliance. 568 p.
Extens manual d'estàndards de qualitat i de bones pràctiques per a entitats de custòdia. 15 estàndards, des de la gestió de l'entitat, les finques, el voluntariat, i els pressupostos, fins a les transaccions de territori. Pensat per a la realitat dels Estats Units, però conceptualment útil.

Luna, L.M. i F.Hernàndez. 2001a . Gestió Integral d'Entitats, 1. Gestió Interna . Col•lecció Útils Pràctics, 10. Ajuntament de Barcelona
Per organitzar el funcionament de les entitats no lucratives. Molt interessant per a començar a sistematitzar el treball de les entitats. Redactat en forma de procediments, molt sistemàtic i molt útil.
Per adquirir-lo: www.bcn.es/tjussana

Luna, L.M. i F.Hernàndez. 2001b . Gestió Integral d'Entitats, 2. La comunicació . Col•lecció Útils Pràctics, 11. Ajuntament de Barcelona
Estratègies de comunicació per a entitats no lucratives. Interessant per a les entitats que tinguin una persona dedicada exclusivament a comunicació, o comencin a treballar en aquesta temàtica. Procediments sistemàtics de treball
Per adquirir-lo: www.bcn.es/tjussana

Vernis, A. i altres, 1998. La gestió de les organitzacions no lucratives. Treballant per la millora de les associacions . Barcelona: Editorial Proa. 185 p.
Reptes i límits de la gestió d'una entitat no lucrativa, i eines per a la millora de la gestió de les entitats (planificació estratègica i màrqueting, comunicació, finançament o recursos humans). Text discursiu.

Eines per a les iniciatives de custòdia del territorio

N. Asensio, H.Collado, A. Cortina i J. Pietx. 2005. 2a edició. Opcions de custòdia del territori per a finques privades. Una guia per a la propietat . Xarxa de Custòdia del Territori / Fundació Territori i Paisatge-Caixa Catalunya. 32 p.
Adreçada a propietaris de finques privades, però la seva lectura per part de les entitats de custòdia és molt útil per tenir clara la manera de procedir en els acords de custòdia.

Endicott, E. ed. 1993. Land conservation through public/private partnerships. Lincoln Institute of Land Policy / Island Press. Washington. 361 pp.
Text clàssic sobre aliances entre l'administració i les ONGs en custòdia del territori. Casos pràctics dels EUA antics però conceptualment molt interessants.

EUROSITE. 1999. Manual de Plans de gestió EUROSITE. Edició en català de Fundació Territori i Paisatge-Caixa Catalunya. Barcelona.
Versió en català del model que utilitza la xarxa EUROSITE per a l'elaboració de plans de gestió d'espais naturals. D'utilitat per a aquelles entitats de custòdia que vulguin intervenir més a fons en la planificació de la gestió de les finques privades on hagin assolit acords. La xct i la FTiP han elaborat una guia complementària per a l'ús adaptat del manual en finques amb acords de custòdia del territori.
Podeu consultar-lo a http://www.eurosite-nature.org/IMG/pdf/toolkitmp_es.pdf.
Guia complementària a Àrea xct – Documents dels membres xct

Margarit, A. i Toldrà, Ll. 2000. Normativa espanyola sobre el litoral. Fórmules jurídiques de protecció activa del litoral. DEPANA en Acció , núm. monogràfic 19-20. 63 pp.
De manera detallada i molt ben referenciada, es presenten totes les fórmules jurídiques per a la protecció del litoral que podem trobar al dret administratiu, civil i sectorial –d'espais naturals, costes i boscos-. Es tracta la legislació estatal i la d'algunes comunitats autònomes. Trobareu referències a normatives i a opcions de protecció d'aplicació al litoral com a d'altres territoris.

Stewardship Series of British Columbia (Canada).
Un seguit de publicacions disponibles en pdf a la xarxa. Manuals molt pràctics entre els quals destacarem el de contacte amb propietaris, el de seguiment dels acords de custòdia per part de voluntaris, i la guia community stewardship per a la creació d'entitats de custòdia. En anglès. Uns bons substituts fins que la xct pugui produir manuals adaptats al context català.
Aquí pots accedir a la Pàgina dels manuals Stewardship Series.

Tapias, D. 2002. Adopció de Rius. Un manual per col•laborar i participar en la conservació i millora dels nostres rius . Associació Hàbitats - Projecte Rius. Barcelona. 72 pp.
Manual per a capacitar a les entitats col•laboradores del Projecte Rius en la seva tasca protecció dels rius. Conté un apartat dedicat a la custòdia del territori i la seva relació amb l'adopció de rius.
Més informació www.projecterius.org