Inici > la custòdia del territori > Mecanismes per fer acords de custòdia

Beneficis de ser membre. Serveis

La tasca principal de la XCN és impulsar l’ús i el desenvolupament de la custòdia del territori. Per això és imprescindible capacitar i recolzar totes aquelles persones que treballeu en favor de la custòdia, ja que teniu un paper actiu i directe en la conservació dels valors naturals i culturals del territori. Amb aquest objectiu la XCN genera, transmet i comparteix els seus coneixements amb vosaltres i us ofereix nombrosos serveis.

A continuació us especifiquem els serveis que la XCN posa a la vostra disposició. Si penseu en d'altres serveis que us interessaria rebre, feu-nos-ho saber a info@xct.cat.


La XCT ofereix als seus membres suport en diferents temes. 


NOVETAT!

Al llarg del 2018 hem incorporat nous serveis pels membres de la XCN. Trobareu més informació detallada dels preus especials en aquest document.
Comunicació i implicació ciutadana: viulaterra

- Visibilitat dels vostres projectes i activitats a través del www.viulaterra.cat.
- El Joc de la custòdia - joc de rol per difondre la custòdia entre els adolescents
- La Setmana de la Custòdia del Territori - campanya bianual de difusió d'activitats en espais en custòdia
- Programa Empreses d'Acord amb la Terra - Dossier de projectes de custòdia. Promou la col·laboració d'empreses en els vostres projectes de custòdia.
- El mercat de custòdia del territori. Per donar visibilitat a productes i serveis procedents de finques en custòdia del territori. Inclou la promoció de turisme de natura (projecte ecoturístic viulaterra).
- Relació amb els mitjans de comunicació.
- Gestió de la base social mitjançant un CRM. Us oferim un CRM adaptat per millorar la gestió de la vostra base social.


Incidència i política social

- Defensem els interessos de la custòdia del territori i la orientació en les polítiques conservacionistes.
- Representem la custòdia del territori a nivell català, estatal i europeu.


Suport a la custòdia del territori

- Plataforma web d'informació i comunicació tècnica: TICxct. A més de la web xct.cat i el butlletí mensual C30 posem a la vostra disposició un campus (intranet) on hi trobeu recursos amb documents tècnics i jurídics que us ajudaran en la vostra tasca diària. Periòdicament enviem els missatges Àrea xct, amb informacions estratègiques sobre finançament, iniciatives i projectes, implicació ciutadana, formació, propostes estratègiques i propostes de treball en xarxa).
- Desenvolupament de publicacions, documentació i recerca. Accés prioritari al Fons documental de la xct.
- Assistència a presentacions i actes de divulgació tècnica.
- Programa de formació i difusió tècnica. En destaca la Diada de Tècniques (jornada anual de formació per aprendre noves eines), el congrés bianual de la xct (reunió), les sortides tècniques i les formacions conjuntes amb la Universitat de Vic.
- Inventari d'iniciatives de custòdia del territori. On es recullen dades precises dels acords de custòdia.
- Sistema d'assessorament personalitzat a iniciatives de custòdia. L’assessorament cobreix qualsevol aspecte relacionat amb la custodia del territori, i singularment l’assessorament jurídic a iniciatives de custodia. El sistema de la xct inclou: a) Assessorament personalitzat puntual i b) Assessorament continuat. També s’ofereixen assessoraments més específics sota pressupost. Consulteu també la possibilitat d’assessorar-vos a través dels diferents Nodes d’expertesa de la Xarxa de Custòdia del Territori, empreses i professionals experts en custòdia del territori al vostre servei: www.xct.cat/ca/xct/nexct.html


Capacitació, reforçament i qualitat de les entitats de custòdia

- Sistema de Qualitat de la xct (SQxct). És un instrument que té per objectiu garantir el bon fucnionament de les entitats i les seves iniciatives. L'adhesió al Sistema de qualitat és voluntària.
- Guia de bones pràctiques a entitats de custòdia. La Guia integra la qualitat tant en la gestió de les entitats de custòdia, com en les seves iniciatives, com per exemple el contacte amb propietaris, l’òrgan de govern, la selecció d’iniciatives, l’equip humà, etc.
- Protocol de seguiment i avaluació d'acords per a entitats de custòdia del territori. És una eina desenvolupada per a la xct específicament per facilitar-vos el seguiment de les iniciatives de custòdia i del compliment dels acords que la integren. A més, el protocol és una eina clau per al compliment de les bones pràctiques.
- Programa de qualitat i seguretat jurídica dels acords. A més de l’assessorament jurídic que us ofereix, la xct treballa en la millora continua dels models d'acord que ofereix a les entitats i en l’estudi de noves opcions jurídiques.


Xarxa interna

- Grups de treball de la xct i projectes de recerca per a la custòdia del territori. Dins la xct existeixen grups de treball en àrees temàtiques específiques, puntuals o permanents, per desenvolupar diferents aspectes tècnics concrets. Actualment hi han 4 Grups de Treball actius: Grup de Treball de Custòdia Agrària, Grup de Treball de Custòdia Fluvial, Grup de Treball de Custòdia Marina i Grup de Treball de Custòdia en Lleure. A la web de la xct.cat podeu consultar la seva activitat i sol·licitar poder participar-hi.
-  Programa d'aliances entre entitats de custòdia del territori. Espai de priorització d’actuacions estratègiques territorials i temàtiques per a iniciatives de custòdia.

Xarxa de xarxes

- La xct interactua i representa els interessos de les seves entitats membres en el si d’altres entitats de primer, segon o tercer nivell d’àmbit territorial i/o temàtic diferents o més global al de la xct. En destaca: Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, el Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio i Eurosite.